Historické pamiatky

Gazdovské pivnice

V obci Veľká Tŕňa nájdete 33 kamenných portálov, ktoré Vás zavedú do historických tokajských vinných pivničiek. Stredoveké pivnice z 15. storočia, vyhĺbené do krehkého ale pevného kameňa tufu, skrývajú tekuté poklady domácich pestovateľov.

Zo zemského povrchu sa tak dostanete až do hĺbky 13 metrov. S prvými krokmi Vás ohúri príjemná komorná atmosféra, chodbičky osvetlené mihotavým plamienkom sviečok či steny obrastené pivničnou plesňou.

Kaštieľ Rákóczi Borša

Obnovený kaštiel Rákóczi v Borši znovu otvoril svoje brány pre návštevníkov. Nachádza sa necelých 5 km od hraničné priechodu Sátoraljaújhely – Slovenské Nové Mesto.

Okolo roku 1579, na tomto mieste dal postaviť kúriu tokajský hradný kapitán Zeleméri Kamarás, ktorá sa postupne rozostavala a počas panovania Zuzany (Zsuzsanna) Loránttfy a kniežaťa Juraja I. (György) Rákócziho sa z nej stal vodný hrad.

Medzi najvzácnejšie historické poznatky patrí fakt, že 27.3.1676 v kaštieli Borši uvidel svetlo sveta budúci vodca posledného protihabsburgského povstania František (Ferenc) II. Rákóczi.

Kostol ref. cirkvi (13. stor.)

Kostolík v Bare postavili niekedy na začiatku 13. storočia. Išlo o neveľkú jednoloďovú stavbu so svätyňou, ktorú tvoril krátky chór a polkruhová apsida. Pôvodne slúžil ako panský kostolík pri veľmožskom dvorci, ale už o pár desaťročí neskôr tu vznikla osada založená hosťami z Talianska.

V polovici 17. storočia stavba prešla do vlastníctva Reformovanej kresťanskej cirkvi, ktorá ho využíva dodnes.

Barokovo-klasicistický kaštieľ Trebišov

Neskorobarokový, neskôr klasicisticky upravený kaštieľ dal postaviť v roku 1786 gróf Imrich Csáky. Je dvojpodlažnou stavbou, ktorá bola postavená 100 rokov po zničení hradu Parič.

V súčasnosti je kaštieľ sídlom Vlastivedného múzea, ktoré má v ňom a v priľahlých pamiatkovo – chránených objektoch svoje expozície vrátane expozície o Tokaji.

V blízkosti kaštieľa sa nachádza anglický park, Mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho, Mariánske súsošie, Pavlínsky kláštor a ďalšie.

Príroda

Tokajské vinice

Tokajské vinice sa rozprestierajú na juhozápadných výbežkoch Zemplínskych vrchov a svojou výmerou 907 ha sú najmenšou vinohradníckou oblasťou nie len na Slovensku, ale i vo svete.

Ležia v katastri siedmych obcí trebišovského okresu: Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa a Viničky.

Pomedzi vinohrady sa vinú cesty, ktoré sú zároveň značenými cyklotrasami. Vaše túry nebudú náročné pre nízke prevýšenie, takže ich bez problémov zvládnu aj Vaše deti.

Tieto cesty sú vhodné aj pre pešie vychádzky, alebo Vás prevezieme po viniciach na našich koňoch.

Panorámu tokajských viníc si môžete vychutnať aj z vyhliadkovej veže nachádzajúcej sa medzi obcami Malá Tŕňa a Černochov.