TOKAJ GOLD s.r.o.

Sládkovičova 10, 040 01 Košice

Slovenská republika

Konatelia:

Ing. Radovan Lešo

 

 

Ing. Ján Gánovský

mobil: +421 905 316 023

mail: info@tokajgold.sk

076 31 Viničky 315

Slovenská republika

Riaditeľ:

Mgr. Norbert Csoma

mobil: +421 905 430 545

mail: csoma@tokajgold.sk

Bara, časť Malá Bara, 076 32

Slovenská republika

Prevádzkár:

Ing. Ján Gánovský

mobil: +421 947 928 188

mail: reservation@tokajgold.sk

Rezervácie

mobil: +421 947 928 188

 

Napíšte nám